#13, St.99 S/K Boeng Trabaek

ប្រកាសទាំងអស់។

16-វិច្ឆិកា

កម្ចីអាជីវកម្មថ្មីជោគជ័យ៖ ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់សំខាន់ៗចំនួន ១០ សម្រាប់កម្ពុជា។

ការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្មជារឿយៗមានន័យថាអ្នកត្រូវការប្រាក់បន្ថែម ដូចជាកម្ចីអាជីវកម្មថ្មី។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម អ្នកមានវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីទទួលបានមួយ។ ប៉ុន្តែមានច្បាប់ និងសិទ្ធិដែលអ្នកគួរដឹងអំពី។ នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ យើងនឹងពន្យល់អំពីរឿងច្បាប់នៅពេលទទួលបានកម្ចីអាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជា និងអ្វីដែល…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរាតត្បាតនៅកម្ពុជា៖ ការរកឃើញល្អបំផុតសម្រាប់កម្ចីអាជីវកម្មនៅក្នុងទេសភាព COVID-19

បន្ទាប់ពីអ្នកបានអានអត្ថបទនេះចប់ អ្នកនឹងអាចរៀនបាន៖ ការណែនាំអំពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរាតត្បាតនៅកម្ពុជា សេចក្តីផ្តើម ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា 'ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ' គឺលើសពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត និងប្រាសាទបុរាណ។ វាមានម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើន ទីផ្សារមមាញឹក និងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី កូវីដ-១៩ បាននាំមកនូវភាពលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ដូចជា…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

4 ជម្រើសហិរញ្ញប្បទានធុរកិច្ចកម្ពុជាដែលមានប្រយោជន៍៖ ប្រាក់កម្ចីរស់រានមានជីវិត

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយអំពីហិរញ្ញប្បទានធុរកិច្ចកម្ពុជា។ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចដែលកម្ចីបែបប្រពៃណីប្រហែលជាមិនតែងតែជាចំលើយ យើងចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរតាមរយៈជម្រើសហិរញ្ញប្បទានធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាជំនួស។ ពីការវិនិយោគបែបទេវតា ដល់ការបណ្តាក់ទុន ការផ្តល់មូលនិធិ និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីពីមិត្តភ័ក្តិ អត្ថបទនេះផ្តល់ចំណេះដឹងដល់អាជីវកម្មកម្ពុជាដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏លំបាក។ ស្វែងរកឱកាសទាំងនេះ…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម៖ យុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតចំនួន ៥ សម្រាប់ការធានាការអនុម័តប្រាក់កម្ចី SME

សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពិភពនៃអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយ។ អាជីវកម្មទាំងនេះគឺដូចជាម៉ាស៊ីនដែលផ្តល់ថាមពលដល់ការរីកចំរើនរបស់ប្រទេស។ ពួកគេបង្កើតការងារ ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកំពស់គុណភាពជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយដែលត្រូវពិចារណា៖ ដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេយ៉ាងរលូន និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អាជីវកម្មទាំងនេះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកម្ពស់កាន់តែខ្ពស់…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា៖ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានឥទ្ធិពល 3 ត្រូវបានបង្ហាញ

សេចក្តីផ្តើម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាគឺដូចជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងអ្នកដែលព្យាយាមចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ពេលខ្លះ វាពិតជាពិបាករកលុយពីធនាគារប្រពៃណីនៅកម្ពុជា ដូច្នេះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទីនោះដើម្បីជួយ។ អត្ថបទនេះគឺនិយាយអំពីការធ្វើឱ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាងាយស្រួលយល់។ យើងនឹងមើលផ្ទៃខាងក្រោយ…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម៖ យុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតចំនួន ៥ សម្រាប់ការធានាការអនុម័តប្រាក់កម្ចី SME

សេចក្តីណែនាំ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលតំណាងឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ប្រៀបដូចជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។ ចូរគិតពីប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមជាប្រាក់ដែលផ្តល់ជាពិសេសដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គោលបំណង "ដោះសោ" សក្តានុពលរបស់ពួកគេ។ វាដូចជាការជំរុញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយពួកគេឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ មិនថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលទាមទារដើមទុនបន្ថែម…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

15-វិច្ឆិកា

កម្ចីអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា៖ 5 វិធីល្អបំផុតដើម្បីជោគជ័យកម្ចីអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា៖ 5 វិធីល្អបំផុតដើម្បីជោគជ័យ

សេចក្តីផ្តើម៖ កម្ចីអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា កម្ចីអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា គឺជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រី និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ យើងអាចមើលឃើញថា អាជីវកម្មកាន់តែច្រើនឡើងៗត្រូវបានអនុវត្តដោយស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ឧទាហរណ៍ កសិកម្ម ការលក់រាយ បច្ចេកវិទ្យា និងបដិសណ្ឋារកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ថ្វីត្បិតតែមានប្រយោជន៍ទាំងនេះ...

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

6-វិច្ឆិកា

កម្ចីរហ័សនៅកម្ពុជា៖ វិធីល្អបំផុតចំនួន ៥ ដើម្បីដកប្រាក់លឿន

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ការមានមធ្យោបាយរហ័សដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការ អាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់នៅពេលដែលតម្រូវការ ឬការចំណាយដែលមិនរំពឹងទុកកើតឡើង។ កម្ចីរហ័សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាដំណោះស្រាយដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់ការទទួលបានសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា ដោយគ្មានភាពស្មុគស្មាញនៃកម្ចីធនាគារបែបប្រពៃណី។ នៅក្នុងអត្ថបទស៊ីជម្រៅនេះ យើងនឹងនាំអ្នកទៅកាន់…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

31-តុលា

ការសងប្រាក់កម្ចីធុរកិច្ចកម្ពុជា៖ យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទាំង ៧ ក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ

ធុរកិច្ចកម្ពុជាតែងតែជួបការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការសងប្រាក់កម្ចីនៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ការធ្លាក់ចុះទាំងនេះ បង្កឡើងដោយកត្តាផ្សេងៗ នាំឱ្យប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពិបាកបំពេញទំនួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំនួនប្រាំពីរ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា ដោយផ្តល់នូវការណែនាំច្បាស់លាស់ និងលម្អិតសម្រាប់ការដោះស្រាយការសងប្រាក់កម្ចីក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ច…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

29-តុលា

កម្ចីលំនាំដើមនៅកម្ពុជា៖ វិធីល្អបំផុតចំនួន ៥ ដើម្បីទប់ស្កាត់វា។

សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចកម្ពុជាដ៏ស្វាហាប់ ការធានាប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មអាចជាល្បែងផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់សហគ្រិនដែលស្វែងរកឱកាសរីកចម្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះកើតឡើងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ ជាពិសេសនៅពេលដែលវាទាក់ទងនឹងការធានាការទូទាត់សងទាន់ពេលវេលា។ នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីពិភពនៃកម្ចីអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបំបែកនូវទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗដូចជាការយល់ដឹង ការបង្ការ និងការគ្រប់គ្រង…

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត