#13, St.99 S/K Boeng Trabaek

ជំហានដ៏មានអានុភាពចំនួន 10 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា

16-វិច្ឆិកា

នៅក្នុងពិភពនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអាជីវកម្មកម្ពុជា ការមាន ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្ម ដ៏រឹងមាំ គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពឆ្លាតវៃនោះទេ។ វាចាំបាច់ណាស់។ សមត្ថភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើបានល្អនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើននេះពិតជាអាស្រ័យលើរបៀបដែលវាមើលទៅគួរឱ្យទុកចិត្ត។ នៅ​ក្នុង​មគ្គុទ្ទេសក៍​នេះ មាន​ជំហាន​ដប់​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់ និង​អភិវឌ្ឍ ​ឥណទាន​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

យើងនឹងបង្រៀនអ្នកនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ចាប់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរហូតដល់យុទ្ធសាស្រ្ត ដូច្នេះអ្នកមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវទទួលបានដើម្បីជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចូរយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រើប្រាស់ សក្តានុពល អាជីវកម្ម របស់អ្នក ។

E-LI One Finance Loan Banner English

តារាង​មាតិកា

ជំហានដ៏មានអានុភាពចំនួន 10 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចដ៏មមាញឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជា ការមាន ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្ម រឹងមាំ មិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសថាមាន ឬមិនមាននោះទេ។ វាជាអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវការ។ ហេតុអ្វី? ដោយសារតែរូបរាងអាជីវកម្មរបស់អ្នកគួរឱ្យទុកចិត្តអាចប៉ះពាល់ដល់ថាតើអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែប្រសើរជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងពង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ឥណទានអាជីវកម្មកម្ពុជា៖ សំបុត្ររបស់អ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយវាកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនចូលរួម វាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងការពិសេស និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជា ឥណទានអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា មានសារៈសំខាន់?

ការចូលប្រើលុយ៖ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងអ្នកវិនិយោគមើលប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណា។ ប្រវត្តិរូបឥណទានល្អ បង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចី និងការវិនិយោគ ដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន។

ទំនាក់ទំនងអ្នកផ្គត់ផ្គង់៖ អាជីវកម្មដែលមានឥណទានល្អ តែងតែទទួលបាន លក្ខខណ្ឌទូទាត់ដែលអាចបត់បែនបាន ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចទិញទំនិញតាមឥណទាន ដែលធ្វើអោយលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកប្រសើរឡើង។

ការយកឈ្នះលើការប្រកួតប្រជែង៖ ការមានប្រវត្តិឥណទានវិជ្ជមានកំណត់អ្នកឱ្យដាច់ឆ្ងាយពីដៃគូប្រកួតប្រជែង។ នេះក៏នាំមកជូនអ្នកនូវឱកាស និងភាពជាដៃគូកាន់តែប្រសើរថែមទៀត

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក៖ មិនថាអ្នកចង់ពង្រីកអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក ឬចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីនោះទេ ទម្រង់ឥណទានរឹងមាំអាចបង្កើតលទ្ធភាពថ្មីៗបាន។

ឥឡូវនេះ សូមមើលថាតើអ្វីទៅជា ឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងរបៀបចាប់ផ្តើមបង្កើតវាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

ការយល់ដឹងអំពីឥណទានអាជីវកម្ម

តើឥណទានអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាជាអ្វី?

ឥណទានអាជីវកម្ម គឺដូចជាកាតរបាយការណ៍សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ វាបង្ហាញថាអ្នកល្អប៉ុណ្ណាក្នុងការដោះស្រាយលុយ និងសងបំណុល។ ពិន្ទុនេះគឺដាច់ដោយឡែកពី ពិន្ទុឥណទាន ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយផ្អែកលើប្រវត្តិប្រាក់របស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ផ្នែកសំខាន់ៗនៃឥណទានអាជីវកម្ម

ប្រវត្តិការទូទាត់៖ ការបង់វិក្កយបត្រ និងប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកទាន់ពេលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ ប្រវត្តិឥណទាន ដ៏ល្អ ។

ការប្រើប្រាស់ឥណទាន៖ ការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ និងមិនកំណត់ដែនកំណត់របស់អ្នក បង្ហាញថាអ្នកល្អជាមួយលុយ។

រយៈពេលនៃប្រវត្តិឥណទាន៖ ការមាន ប្រវត្តិឥណទាន យូរ មានន័យថាអ្នកមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយរយៈ។

កំណត់ត្រាសាធារណៈ៖ ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានបញ្ហាដូចជាការក្ស័យធន ឬបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ ការផ្តល់ឥណទាន របស់អ្នក ។

ការស្វែងយល់ពីផ្នែកទាំងនេះនឹងជួយអ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើការលើការកសាង ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបាយការណ៍ឥណទានកម្ពុជា។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាជីវកម្មកំពុងដឹងថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ ហើយរបាយការណ៍ឥណទានកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ កន្លែងសំខាន់សម្រាប់របាយការណ៍ឥណទាននៅកម្ពុជា គឺ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ។ ពួកគេប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុអំពីអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ដូចជាធនាគារ និងអ្នកផ្តល់ឥណទានជាដើម។ បន្ទាប់មក ពួកគេប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ឥណទាន និងពិន្ទុសម្រាប់អាជីវកម្ម។

ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវដឹងអំពីឥណទានអាជីវកម្មកម្ពុជា។

របាយការណ៍ឥណទាន៖ របាយការណ៍ទាំងនេះមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រវត្តិប្រាក់របស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូចជាប្រសិនបើអ្នកបានសងបំណុលរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលា ឬប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយដូចជាការទូទាត់យឺត។

ពិន្ទុឥណទាន៖ ទាំងនេះគឺជាលេខដែលបង្ហាញថាតើឥណទានរបស់អ្នកគួរឱ្យទុកចិត្តប៉ុណ្ណា។ ចំនួនកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាអ្នកមិនសូវប្រថុយប្រថានក្នុងការខ្ចី។

ការសាកសួរអំពីឥណទាន៖ នៅពេលដែលអាជីវកម្ម ឬអ្នកឱ្យខ្ចីសុំរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក វានឹងត្រូវបានកត់សម្គាល់ជាការសាកសួរ។ ការសាកសួរច្រើនពេកក្នុងរយៈពេលខ្លីអាចប៉ះពាល់ដល់ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក។

វិវាទឥណទាន៖ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញកំហុសនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ CBC ជួសជុលពួកគេ។

ការដឹងពីរបាយការណ៍ឥណទាន និងពិន្ទុរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើការលើការកសាង ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មើលវាដើម្បីសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេអាចជឿទុកចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ។

ជំហានទី 1: ចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

Register Your Business

មុនពេលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបង្កើត ឥណទានអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកត្រូវមានអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ។ ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែបំពេញតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកផងដែរ។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ៖

ជ្រើសរើសប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ជាដំបូង សម្រេចចិត្តថាតើរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលអ្នកចង់បាន ដូចជា កម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ភាពជាដៃគូ LLC ឬសាជីវកម្ម។

ចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក៖ អនុវត្តតាមច្បាប់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មដែលអ្នកបានជ្រើសរើសជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវ។ នៅ​កម្ពុជា នេះ​ជា​ធម្មតា​មាន​ន័យ​ថា​ចុះ​បញ្ជី​ជាមួយ ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

ទទួលបានសិទ្ធិ និងអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ៖ អាស្រ័យលើអាជីវកម្ម និងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាត្រូវការការអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាប័ណ្ណជាក់លាក់។ ត្រូវប្រាកដថាធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ និងបំពេញតាមតម្រូវការ។

ជ្រើសរើសប្រភេទអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ជាដំបូង សម្រេចចិត្តថាតើរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលអ្នកចង់បាន ដូចជា កម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ភាពជាដៃគូ LLC ឬសាជីវកម្ម។

ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានភ្ជាប់មកជាមួយនូវអ្វីដែលល្អពិតៗ។ ទីមួយ វាធ្វើឱ្យប្រាកដថាលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពពីអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចប្រឈមមុខ។ វិធីនេះ ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ការពារពីបញ្ហាអាជីវកម្មណាមួយ។

ទីពីរ អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីមើលទៅគួរឱ្យទុកចិត្តជាងចំពោះអតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ នេះមានន័យថាមានឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង និងភាពជាដៃគូកាន់តែប្រសើរ។

ជាចុងក្រោយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនចង់ឃើញអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានចុះឈ្មោះ មុនពេលពួកគេផ្តល់ប្រាក់ ឬឥណទានដល់អ្នក។ ដូច្នេះ តាមរយៈការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកកំពុងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីចាប់ផ្តើម ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

ជំហានទី 2: ទទួលបានលេខសម្គាល់ពន្ធ

Obtain a Tax ID Number

ការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធសាមញ្ញ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ (TIN) គឺជាលេខសម្គាល់តែមួយគត់ដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT)។ វា​ជា​ធាតុ​សំខាន់​ដែល​គ្រប់​អាជីវកម្ម​ដែល​ដំណើរការ​ក្នុង​ប្រទេស​ត្រូវតែ​មាន។ មានហេតុផលជាច្រើនហេតុអ្វីបានជាការទទួលបាន TIN គឺចាំបាច់៖

ការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធដារ៖ TIN ធានាថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកគោរពតាមច្បាប់ពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយអ្នកក្នុងការបង់ពន្ធ និងបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកផងដែរ។

ការបើកគណនីធនាគារ៖ ធនាគារភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការ TIN សម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។

ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ អ្នកនឹងត្រូវការ TIN សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាល រួមទាំងការបោសសំអាតគយ នីតិវិធីនាំចូល ឬនាំចេញ និងការអនុលោមតាមច្បាប់។

ការទទួលបាន TIN គឺជាដំណើរការដ៏សាមញ្ញមួយ៖

 1. ទស្សនា GDT ។ ទៅកាន់ការិយាល័យ GDT ដែលនៅជិតបំផុត ឬគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានទម្រង់ពាក្យសុំចាំបាច់។
 1. បំពេញពាក្យសុំ។ បំពេញទម្រង់ពាក្យសុំ TIN ជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
 1. បញ្ជូនឯកសារចាំបាច់។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ឯកសារគាំទ្រដូចជា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬនាយក។
 1. បង់ថ្លៃសេវាដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រហែលជាមានថ្លៃសេវាបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទងនឹងការទទួលបាន TIN។
 1. រង់ចាំការយល់ព្រម។ នៅពេលដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងឯកសាររបស់អ្នករួចហើយ GDT នឹងពិនិត្យ និងអនុម័តកម្មវិធី TIN របស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនថ្មីនីមួយៗត្រូវដាក់ពាក្យសុំពន្ធ និងចុះបញ្ជីប៉ាតង់ រួមទាំងការទទួលបាន TIN ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីការពារការផាកពិន័យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយឺត។

ការមាន TIN ជួយសម្រួលដល់ការអនុលោមតាមពន្ធរបស់អ្នក ធានាបាននូវប្រតិបត្តិការធនាគារដោយរលូន និងជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ជំហានទី 3: បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម

Open a Business Bank Account

ការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មគឺច្រើនជាងគ្រាន់តែជាកន្លែងរក្សាទុកប្រាក់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ កម្រងព័ត៌មានឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក ។ ដោយសារវិស័យធនាគារកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយពួកគេផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដែលជាចម្បងសម្រាប់អាជីវកម្ម ការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មនឹងមានភាពងាយស្រួលណាស់។ គណនីធនាគារអាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់ដោយសារហេតុផលជាច្រើនដូចជា៖

ការបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ គណនីធនាគារអាជីវកម្មដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ដោយឡែកពីមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ និងការអនុលោមតាមច្បាប់។

ភាពជឿជាក់៖ ការមានគណនីធនាគារអាជីវកម្មបង្កើនភាពជឿជាក់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អតិថិជន និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។

ការចូលប្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៖ គណនីធនាគារអាជីវកម្មផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ រួមទាំងប្រាក់កម្ចី ប័ណ្ណឥណទាន និងសេវាកម្មពាណិជ្ជករ។

ដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

 1. ជ្រើសរើសធនាគារ។ ស្រាវជ្រាវ និងជ្រើសរើសធនាគារដែលផ្តល់សេវាកម្ម និងលក្ខណៈពិសេសតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើស កុំភ្លេចគិតផងដែរអំពីកត្តាមួយចំនួនដូចជា ថ្លៃសេវា ប្រភេទនៃគណនី និងរបៀបដែលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើពួកវា។
 1. ប្រមូលឯកសារដែលត្រូវការ។ ធនាគារជាធម្មតាទាមទារឯកសារដូចជា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នក TIN ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ ឬនាយក និងភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន។
 1. ទស្សនាធនាគារ។ កំណត់ពេលណាត់ជួបជាមួយធនាគារដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ហើយទៅសាខារបស់ពួកគេ។ អ្នកនឹងត្រូវបំពេញទម្រង់បើកគណនី និងផ្តល់ឯកសារចាំបាច់។
 1. ប្រាក់បញ្ញើ។ អាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់ធនាគារ អ្នកប្រហែលជាត្រូវដាក់ប្រាក់ដំបូង ដើម្បីដំណើរការគណនីរបស់អ្នក។
 1. ធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នកសកម្ម។ នៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត និងធ្វើឱ្យសកម្ម អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី ហើយអាចចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

ការ​មាន​គណនី​ធនាគារ​អាជីវកម្ម​មិន​ត្រឹម​តែ​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថែម​ទាំង​បង្កើត​ប្រវត្តិ​ធនាគារ​ដែល​រួម​ចំណែក​ដល់ ​កម្រង​ព័ត៌មាន​ឥណទាន​អាជីវកម្ម ​របស់​អ្នក ។ business credit profile.

ជំហានទី 4: បង្កើតឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្ម

Establish Trade References

ការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្ម

នៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការបង្កើតទំនុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្មគឺជារឿងសំខាន់បំផុត។ វិធីមួយដើម្បីសម្រេចបាននេះគឺដោយការបង្កើតឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្ម។ ឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្មគឺជាការណែនាំ ឬការយល់ព្រមពីអាជីវកម្ម ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិជ្ជមាន។

ដើម្បីបង្កើតឯកសារយោងដ៏មានតម្លៃទាំងនេះ សូមអនុវត្តតាមជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួន៖

 1. បង្កើតទំនាក់ទំនងអ្នកលក់វិជ្ជមាន៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកទាន់ពេល ឬឆាប់ពេក។ នេះបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាវិជ្ជមាន និងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេផ្តល់សច្ចាប័នសម្រាប់ភាពជឿជាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
 1. ស្នើសុំឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្ម៖ ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្នកលក់របស់អ្នក ហើយសុំឱ្យពួកគេផ្តល់ឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្មជំនួសអ្នក។ វាអាចជាទម្រង់លិខិត ឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់អាជីវកម្មផ្សេងទៀត។
 1. រក្សាទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់៖ រក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។ ដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ឬការពន្យាពេលភ្លាមៗ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

ការមានឯកសារយោងពាណិជ្ជកម្មអាចពង្រឹង ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក ដោយបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជឿជាក់របស់អ្នក។ នេះអាចមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលដាក់ពាក្យសុំឥណទាន ឬចរចាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

ជំហានទី 5: តាមដានរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក។

Monitor Your Credit Report

អំណាចនៃការត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់

ការតាមដាន របាយការណ៍ ឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាដំណើរការដែលកំពុងដំណើរការដែលធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ និងជួយអ្នកក្នុងការចាប់យក និងដោះស្រាយបញ្ហានានាបានភ្លាមៗ។ ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកជាទៀងទាត់ក៏ជួយអ្នកឱ្យតាមដានការកែលម្អ និងការអភិវឌ្ឍន៍ទម្រង់ឥណទានរបស់អ្នកផងដែរ។

ដើម្បីតាមដានរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖

 1. ស្នើសុំរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក៖ ទាក់ទងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍ឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំរបាយការណ៍ឥតគិតថ្លៃមួយក្នុងមួយឆ្នាំ។
 1. ពិនិត្យរបាយការណ៍ឱ្យបានហ្មត់ចត់៖ ពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយរកមើលភាពមិនត្រឹមត្រូវ ភាពមិនស្របគ្នា ឬព័ត៌មានអវិជ្ជមាន។
 1. កំហុសវិវាទ៖ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញកំហុស ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក សូមចាប់ផ្តើមដំណើរការជម្លោះជាមួយ CBC ដើម្បីឲ្យពួកគេកែតម្រូវ។
 1. តាមដានការផ្លាស់ប្តូរ៖ តាមដានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក ដូចជាការកែលម្អពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក ឬការបន្ថែមប្រវត្តិឥណទានវិជ្ជមាន។
 1. ដំឡើងការជូនដំណឹងលើការត្រួតពិនិត្យ៖ សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទានមួយចំនួនផ្តល់ការជូនដំណឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក។ ពិចារណាប្រើប្រាស់សេវាកម្មបែបនេះ ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន។

តាមរយៈការធ្វើទាំងអស់នេះ អ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេល ហើយត្រូវប្រាកដថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកម្រងព័ត៌មានឥណទានរបស់អ្នក។

ជំហានទី 6: បង់វិក្កយបត្រភ្លាមៗ

Pay Bills Promptly

សិល្បៈនៃការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា

កត្តាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលជះឥទ្ធិពលលើ ឥណទានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺប្រវត្តិនៃការបង់ប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងម្ចាស់បំណុលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរបៀបដែលអ្នកបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នកភ្លាមៗ និងបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

មានគន្លឹះមួយចំនួនជួយអ្នកក្នុងការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា៖

 1. បង្កើតប្រតិទិនទូទាត់៖ រក្សាប្រតិទិនដែលរៀបរាប់ពីកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់ រួមទាំងការទូទាត់ប្រាក់កម្ចី វិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ និងវិក្កយបត្រអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
 1. ការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន សូមរៀបចំការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានាថាវិក័យប័ត្រត្រូវបានបង់ទាន់ពេលវេលា។
 1. ផ្តល់អាទិភាពដល់ការទូទាត់៖ ប្រសិនបើអ្នកមានថវិកាមានកំណត់ ផ្តល់អាទិភាពលើការទូទាត់ទៅម្ចាស់បំណុលសំខាន់ៗ ដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។
 1. ចរចាលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការទូទាត់ សូមពិចារណាការចរចាលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់បន្ថែមជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬម្ចាស់បំណុលរបស់អ្នក។
 1. រក្សាលំហូរសាច់ប្រាក់៖ គ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថាអ្នកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ការទូទាត់ទាន់ពេលវេលាមិនត្រឹមតែជួយជំរុញដល់ ឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងម្ចាស់បំណុលផងដែរ។

ជំហានទី 7: រក្សាការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នកទាប

Keep Your Credit Utilization Low

គ្រប់គ្រងឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ការប្រើប្រាស់ឥណទានសំដៅលើភាគរយនៃឥណទានដែលមានរបស់អ្នក ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នៅពេលណាក៏បាន។ ការរក្សាការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នកឱ្យទាប គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកសាង ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព៖

 1. ស្វែងយល់អំពីដែនកំណត់ឥណទានរបស់អ្នក៖ ដឹងពីដែនកំណត់ឥណទាននៅលើគណនីរបស់អ្នក រួមទាំងប័ណ្ណឥណទាន និងបន្ទាត់ឥណទាន។
 1. ប្រើឥណទានដោយឆ្លាតវៃ៖ ជៀសវាងការបង្កើនគណនីឥណទានរបស់អ្នក។ ផ្ទុយទៅវិញ មានបំណងប្រើតែផ្នែកមួយនៃឥណទានដែលមានរបស់អ្នក។
 1. បង់រំលស់បំណុល៖ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណុលដែលមានស្រាប់ សូមផ្តោតលើការបង់វាចុះ ដើម្បីកាត់បន្ថយសមាមាត្រនៃការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នក។
 1. ជៀសវាងការបើកគណនីឥណទានច្រើន៖ ការបើកគណនីឥណទានច្រើនពេកក្នុងរយៈពេលខ្លីអាចបង្ហាញពីអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីឥណទានរបស់អ្នក។
 1. ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នក៖ ពិនិត្យជាប្រចាំនូវសមាមាត្រការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នក ហើយមានបំណងរក្សាវាឱ្យនៅខាងក្រោម 30%។

ដោយរក្សាការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់អ្នកទាប អ្នកបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ កម្រងព័ត៌មានឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក។

ជំហានទី 8: ធ្វើពិពិធកម្មឥណទានរបស់អ្នក។

Diversify Your Credit

ការពង្រីកផលប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ការធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រឥណទានរបស់អ្នកគឺដូចជាការមានគណនីឥណទានផ្សេងៗគ្នា ដូចជាប័ណ្ណឥណទាន ប្រាក់កម្ចី និងឥណទានពាណិជ្ជកម្មជាដើម។ ភាពចម្រុះនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មឥណទានរបស់អ្នក៖

 1. ស្វែងរកប្រភេទឥណទានផ្សេងៗគ្នា៖ ពិចារណាអំពីប្រភេទឥណទានផ្សេងៗគ្នា ដូចជា កម្ចីអាជីវកម្ម ប័ណ្ណឥណទាន និងឥណទានពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់។
 1. ប្រើឥណទានដោយឥតប្រយោជន៍៖ ខណៈពេលដែលការធ្វើពិពិធកម្មមានសារៈសំខាន់ ជៀសវាងការទទួលយកឥណទានច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយ។ ទទួលបានតែឥណទានដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយស្រួល។
 1. ធ្វើការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា៖ ដោយមិនគិតពីប្រភេទនៃឥណទាន តែងតែធ្វើការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា ដើម្បីរក្សាប្រវត្តិឥណទានវិជ្ជមាន។

ការធ្វើពិពិធកម្មឥណទានរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែពង្រឹង ទម្រង់ឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវភាពបត់បែនក្នុងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

ជំហានទី 9: ដោះស្រាយការសាកសួរឥណទានដោយប្រាជ្ញា

Handle Credit Inquiries Wisely

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក។

ការសាកសួរអំពីឥណទានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ឬម្ចាស់បំណុលវាយតម្លៃរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីឥណទាន។ ខណៈពេលដែលការសាកសួរគឺជាផ្នែកធម្មតានៃដំណើរការឥណទាន ការសាកសួរច្រើនពេកក្នុងរយៈពេលខ្លីអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក។

នេះជារបៀបដោះស្រាយការសាកសួរឥណទានដោយឆ្លាតវៃ៖

 1. ជ្រើសរើស៖ ស្នើសុំឥណទានតែនៅពេលដែលវាចាំបាច់។ ជៀសវាងការបង្កើតកម្មវិធីឥណទានច្រើនសម្រាប់គោលបំណងដូចគ្នា។
 1. វាយតម្លៃហាងជាយុទ្ធសាស្រ្ត៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញទំនិញសម្រាប់កម្ចី ឬឥណទាន សូមព្យាយាមធ្វើដូច្នេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ការិយាល័យឥណទានជាធម្មតាដាក់ជាក្រុមការសាកសួរស្រដៀងគ្នាដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។
 1. តាមដានរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក៖ តាមដានរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកសម្រាប់ការសាកសួរដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ឬមិនត្រឹមត្រូវ។ រាយការណ៍ពីភាពខុសគ្នាណាមួយទៅកាន់ការិយាល័យឥណទាន។

ការកាត់បន្ថយការសាកសួរឥណទានដែលមិនចាំបាច់ជួយរក្សាពិន្ទុឥណទានមានស្ថេរភាព និងបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

ជំហានទី 10: ស្វែងរកជំនួយវិជ្ជាជីវៈប្រសិនបើចាំបាច់

Seek Professional Assistance if Needed

ការកសាង និងគ្រប់គ្រង ឥណទានអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពេលខ្លះអាចជាបញ្ហាប្រឈម ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ស្មុគស្មាញ។ ក្នុងករណីបែបនេះ ការស្វែងរកជំនួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈអាចមានតម្លៃ។

ពិចារណាពីសេណារីយ៉ូខាងក្រោម ដែលជំនួយវិជ្ជាជីវៈអាចមានប្រយោជន៍៖

 1. ការជួសជុលឥណទាន៖ ប្រសិនបើរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬព័ត៌មានអវិជ្ជមាន អ្នកឯកទេសជួសជុលឥណទានអាចជួយអ្នកក្នុងការរុករកដំណើរការជម្លោះ។
 1. ការប្រឹក្សាឥណទាន៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាជាមួយបំណុល ឬការគ្រប់គ្រងឥណទានរបស់អ្នក សេវាប្រឹក្សាឥណទានអាចផ្តល់ដំបូន្មាន និងផែនការដើម្បីជួយអ្នកធ្វើឱ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។
 1. ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម៖ ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មអាចផ្តល់ដំបូន្មាន និងយុទ្ធសាស្ត្រសមស្របក្នុងការកសាង និងថែទាំ ឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹង ឥណទានអាជីវកម្មរឹងមាំ ប្រវត្តិរូបកម្ពុជា គឺជាជម្រើសដ៏ឈ្លាសវៃ។ ដោយធ្វើតាមជំហានទាំង 10 ដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងការណែនាំនេះ អ្នកនឹងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវក្នុងការកសាង និងរក្សាបាននូវ ប្រវត្តិសាស្រ្ត ឥណទានអាជីវកម្ម ដ៏អស្ចារ្យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នេះត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីទទួលបានមូលនិធិ ចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកដទៃ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក ទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យ ឥណទានអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។

សូមចាំថា ការកសាង ឥណទាន មិនមែនជាការរត់ប្រណាំងទេ ប៉ុន្តែជាការរត់ម៉ារ៉ាតុង។ អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជារបស់អ្នកបានមកពីការអត់ធ្មត់ ឆ្លាតវៃជាមួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅរបស់អ្នក។

ពិចារណាទាក់ទងអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកដូចជា E-LI One សម្រាប់ការយល់ដឹង និងការណែនាំដ៏មានតម្លៃលើការរុករកទីផ្សារកម្ពុជាដែលមានថាមពល។ ពួកគេ​មាន​កំណត់ត្រា​ដែល​បង្ហាញ​ឱ្យឃើញ​ក្នុង​ការ​ជួយ​អាជីវកម្ម​ដូច​ជា​អ្នក​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​តម្រូវការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ពួកគេ។

កម្រងព័ត៌មានឥណទានអាជីវកម្ម របស់អ្នក គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃដែលអាចបើកទ្វារទៅរកឱកាសថ្មីៗ ហើយជាមួយដៃគូដែលមានបទពិសោធន៍ដូចជា E-LI One អ្នកអាចចូលទៅជិតការធ្វើដំណើរនេះដោយទំនុកចិត្ត។

ចូលប្រើឥឡូវនេះ៖ ស្វែងរក ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជាមួយE-LI One

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (FAQs)

តើ​អ្វី​ជា​វិធី​លឿន​បំផុត​ដើម្បី​បង្កើត​ឥណទាន​ល្អ?

មិនមានដំណោះស្រាយពេញមួយយប់សម្រាប់ការកសាងឥណទានអាជីវកម្មដ៏ល្អនោះទេ។ វាជាដំណើរការបណ្តើរៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា និងប្រវត្តិឥណទានវិជ្ជមាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរក្សាការអនុវត្តទាំងនេះឱ្យជាប់លាប់នឹងនាំឱ្យមានឥណទានល្អតាមពេលវេលា។

តើអាជីវកម្មពិតជាត្រូវការឥណទានមែនទេ?

បាទ អាជីវកម្មអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការមានឥណទានល្អ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កំណើន លក្ខខណ្ឌអំណោយផលជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងការបង្កើនភាពជឿជាក់នៅក្នុងទីផ្សារ។ ឥណទានអាជីវកម្មល្អអាចបើកទ្វារទៅរកឱកាស និងភាពជាដៃគូ។

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន និងឥណទានអាជីវកម្ម?

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលម្នាក់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន និងប័ណ្ណឥណទានជាដើម។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ឥណទានអាជីវកម្មត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គភាពអាជីវកម្ម និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពសក្តិសមក្នុងការផ្តល់ឥណទាន។ ការកសាងឥណទានអាជីវកម្មជួយបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្ម ខណៈពេលដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការ និងកំណើនដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។

តើខ្ញុំអាចបង្កើតឥណទានអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាក្នុងមួយខែ?

ការកសាងឥណទានអាជីវកម្មសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេលមួយខែគឺមានបញ្ហាប្រឈម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក ទទួលបាន TIN និងបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ ផ្តោតលើការទូទាត់ទាន់ពេលវេលា និងការកសាងទំនាក់ទំនងអ្នកលក់វិជ្ជមាន។ ការបង្កើតឥណទានយ៉ាងច្រើនជាធម្មតាចំណាយពេលច្រើនខែ ឬយូរជាងនេះ។

ទុកមតិយោបល់