#13, St.99 S/K Boeng Trabaek

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស

កម្ចីអាជីវកម្ម

ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័ស ​​- ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលឿនលឿនរបស់លោកអ្នក។

ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់យើងនៅ E-LI One ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលោកអ្នកមិនបានរំពឹងទុក។ ជាមួយនឹងដំណើរការពាក្យស្នើរសុំកម្ចីដែលមានភាពប្រសើរឡើង និងពេលវេលាអនុម័តយ៉ាងរហ័ស យើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ជួយសម្រួលរហ័សនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

Quick loan Cambodia

អំពីកម្ចីរហ័សរបស់យើង។

ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សគឺជាដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់។ ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ E-LI One ផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយភ្លាមៗក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយការផ្តល់នូវការអនុម័តកម្ចី និងការទូទាត់ឆាប់រហ័ស ជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

នៅ E-LI One ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីភ្ជាប់គម្លាតរវាងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗរបស់លោកអ្នក និងប្រាក់ខែបន្ទាប់ ឬប្រភពចំណូលរបស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងល្បឿន និងភាពងាយស្រួលដោយការទុកចិត្ត – យើងមានតម្រូវការតិចតួចបំផុតសម្រាប់ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ហើយយើងខិតខំក្នុងការផ្តល់កញ្ចប់ប្រាក់កញ្ចីដែលលោកអ្នកបានស្នើសុំទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នកឱ្យបានលឿនបំផុត។

ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការបន្ទាន់ជាច្រើនដូចជា គ្រាអាសន្នផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ការជួសជុលផ្ទះ វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ដែលមិនរំពឹងទុក សូម្បីតែការចំណាយលើការធ្វើដំណើរបន្ទាន់ផងដែរ។ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងលក្ខខណ្ឌប្រកបដោយតម្លាភាព ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់យើងគឺជាដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ភាពអាសន្នផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនបានគ្រោងទុកជាមុន។

កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ពួកយើងផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន៖

quick loan kh

ទំហំកម្ចីមានជាច្រើនជម្រើស

យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងបរិមាណដ៏ធំ ដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវកម្មទៅតាមទំហំ និងតម្រូវការផ្សេងៗ។

 

 • លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីពី 10,000 ដុល្លាររហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ
 • កម្មវិធីអនឡាញងាយស្រួល
 • ដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តលឿន
 • សាច់ប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 24 ម៉ោង
 • ឯកសារមូលដ្ឋានជាអប្បបរមា

Fast Loan Processing

យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាទំនើបដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការអនុម័តផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចី និងដំណើរការទូទាត់ ដោយជួយឱ្យលោកអ្នកទទួលបានកញ្ចប់ប្រាក់កញ្ចីដែលអ្នកត្រូវការយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

 

 • រាល់សំណើកម្ចីយើងប្រតិបត្តិការដំណើរការនៅក្រោមរយៈពេល 24 ម៉ោង
 • ជាមួយបុគ្គលិកឯកទេសប្រឹក្សាយោបល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
 • ដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តលឿន
 • សាច់ប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 24 ម៉ោង
 • ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់/តាមអនឡាញ

ការប្រាក់ដែលមានភាពល្អជាងគេ

ជាមួយនឹងអត្រាប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកយើង យើងធានាថាតម្លៃនៃការខ្ចីមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

 

 • អត្រាការប្រាក់របស់យើងត្រូវបានកែសម្រួលដោយផ្អែកលើប្រភេទអាជីវកម្ម និងតម្រូវការរបស់អ្នក។
 • ការប្រាក់ទាប ដើម្បីធានាបាននូវតម្លៃសមរម្យ
 • យើងផ្តល់ជូនទាំងជម្រើសអថេរ និងអត្រាថេរ
 • ការចាក់អត្រាអោយថេរដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងការប្រាក់នាពេលអនាគត
 • ការចំណាយដែលប្រកបដោយតម្លាភាព និងភាពយុត្តិធម៌ និងមិនមានការលាក់កំបាំងថ្លៃសេវាផ្សេងៗ

Flexible Repayment

ប្រាក់កម្ចីរបស់យើងភ្ជាប់មកជាមួយកាលវិភាគសងត្រលប់ដែលអាចបត់បែនបាន ដើម្បីឱ្យសមស្របនឹងគំរូលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

 

 • ប្ដូរកាលវិភាគទូទាត់សងរបស់លោកអ្នកតាមបំណងចិត្ត ដើម្បីឲ្យសមនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។
 • យើងផ្តល់រយៈពេលអនុគ្រោះដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបណ្តោះអាសន្នក្នុងករណីណាមួយ
 • លោកអ្នកអាចធ្វើបង្កើនការសងប្រាក់កម្ចីរបស់លោកអ្នកដើម្បីអោយបានឆាប់ដោយគ្មានការពិន័យ
 • ជម្រើសក្នុងការពន្យារពេលការទូទាត់ក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
 • ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក

នៅក្នុងជីវិតមនុស្ស ពួកយើងអាចនឹងប្រឈមនិងបញ្ហាដែលនឹកស្មានមិនដល់ ដែលពួកយើងត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗ។ សេវាប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័សរបស់ពួកយើងគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ជូននូវការសង្គ្រោះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងស្ថានភាពគ្រាបែបនេះ។ នៅ E-LI One យើង​មិន​គ្រាន់តែ​ផ្តល់​ដំណោះស្រាយ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ យើង​ផ្តល់​នូវ​សន្តិភាព​ផ្នែកផ្លូវ​ចិត្តទៅកាន់អតិថិជនផងដែរ។

សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀតរបស់យើង។

កម្ចីអាជីវកម្ម

ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មរបស់ E-LI One ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជំរុញកំណើននៃការបណ្តាក់ទុនរបស់លោកអ្នក។ មិនថាលោកអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងនោះទេ ប្រាក់កម្ចីដែលអាចបត់បែនបានរបស់យើងនឹងផ្តល់នូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់សម្រាប់ ការពង្រីក ឬការវិនិយោគដើមទុនរបស់លោកអ្នក។ ទទួលបានបទពិសោធន៍ដំណើរការប្រាក់កម្ចីដ៏ងាយស្រួល និងផែនការទូទាត់សងដែលអាចបត់បែនដែលស្របតាមបំណងនិងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

កម្ចីSME

កម្ចី SME របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ យើងមានការផ្តល់ជូនដើមទុនដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីជំរុញប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ឬចាប់យកឱកាសដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម។ E-LI One ប្តេជ្ញាក្នុងការជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមជាមួយនឹងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទុកចិត្តបាន លឿនរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព។

កម្ចីកសិកម្ម

ប្រាក់កម្ចីផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាកសិករ និងអាជីវកម្មកសិកម្ម។ ទទួលបានកញ្ចប់ប្រាក់កញ្ចីចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព វិនិយោគលើឧបករណ៍កសិកម្មទំនើប ឬពង្រីកប្រតិបត្តិការកសិកម្មរបស់លោកអ្នក។ E-LI One បេ្តជ្ញាក្នុងការជួយដល់វិស័យកសិកម្មជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការ ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកត្រូវការ។