#13, St.99 S/K Boeng Trabaek

ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជា៖ កំហុសសំខាន់ៗចំនួន ៩ ដែលត្រូវជៀសវាង

12-កញ្ញា

នៅពេលនិយាយអំពី ការធានាការអនុម័តប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមស្រមៃថាខ្លួនអ្នកជាប្រធានក្រុមដែលមានជំនាញក្នុងការរុករកតាមទឹកដែលមិនធ្លាប់មាន។ រាល់ជម្រើសដែលអ្នកធ្វើមានសក្តានុពលក្នុងការដឹកនាំអ្នកទៅកាន់ឆ្នេរដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃការអនុម័តប្រាក់កម្ចី ឬចូលទៅក្នុងទឹកដ៏ច្របូកច្របល់នៃការបដិសេធ។

ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរដ៏រលូន សូមស្វែងយល់ពីកំហុសសំខាន់ៗចំនួន 9 ដែលអ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចីកម្ពុជាត្រូវតែជៀសវាងជាដាច់ខាត។ ការយល់ដឹងទាំងនេះនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យអ្នកនៅស្ងៀមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់អំណាចឱ្យអ្នកទៅដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដោយទំនុកចិត្តផងដែរ។

E-LI One Finance Loan Banner English

តារាង​មាតិកា

ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជា៖ កំហុសសំខាន់ៗចំនួន ៩ ដែលត្រូវជៀសវាង

សេចក្តីផ្តើម

គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២៣ ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​ជិត​១៧​លាន​នាក់​ដែល​មាន​ចំនួន ​ ១៦.៩៧៦.៣៥៣ ​នាក់ ​។ សម្លឹងទៅមុខ មានការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឱ្យរំភើបមួយនៅលើផ្តេក។ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ព្យាករណ៍ថានៅឆ្នាំ 2027 សមតុល្យប្រាក់កម្ចីសរុបរបស់កម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ 119 ពាន់លានដុល្លារ ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​កម្ចី​កំពុង​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​សំខាន់​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា។ ដើម្បីរុករកទិដ្ឋភាពផ្លាស់ប្តូរនេះដោយជោគជ័យ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពី ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជា ។

បរាជ័យក្នុងការយល់ដឹងអំពីពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

Credit Score

កាតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

គិតអំពីការដាក់ពាក្យសុំការងារដោយមិនដឹងថាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ឬអត់។ ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកដើរតួជា CV ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដោយបង្ហាញពីភាពសក្តិសមនៃឥណទានរបស់អ្នកទៅកាន់ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកផ្តល់សេវាកម្ចី ប្រើប្រាស់ពិន្ទុនេះ ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នក។

ប្រព័ន្ធពិន្ទុឥណទានកម្ពុជា។

ប្រព័ន្ធពិន្ទុឥណទានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាយតម្លៃឥរិយាបថឥណទានអតីតកាលរបស់អ្នក។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រវត្តិសងបំណុលរបស់អ្នក បំណុលដែលនៅសេសសល់ និងការប្រើប្រាស់ឥណទាន។ ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់ អ្នកបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែគួរឱ្យទុកចិត្តចំពោះ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ។ ពិន្ទុនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងថាតើ ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានភ្លើងខៀវ ឬប្រឈមនឹងការបដិសេធ។

ពិនិត្យមុនពេលអ្នកបន្ត

ដូចជាប្រធានក្រុមរៀបចំផែនការមុនពេលចេញដំណើរ វាជាការល្អក្នុងការត្រួតពិនិត្យពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ដំណើរ នៃការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី របស់អ្នក។ ជំហានដ៏សាមញ្ញនេះអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ វេទិកាដូចជា ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្នើសុំរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នក។ ឆ្លៀតពេលពិនិត្យមើលវា ហើយធានាភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញកំហុសណាមួយ សូមដោះស្រាយវាភ្លាមៗ ដើម្បីជៀសវាងឧបសគ្គដែលមិនចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការកម្មវិធី។

ភាពប្រសើរឡើងគឺនៅក្នុង Reach

ប្រសិនបើពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកមិនខ្ពស់ដូចដែលអ្នកចង់បាន សូមកុំអស់សង្ឃឹម។ ការបង្កើនពិន្ទុរបស់អ្នកគឺអាចសម្រេចបានដោយការលះបង់ និងពេលវេលា។ ផ្តោតលើ ការទូទាត់វិក្កយបត្រទាន់ពេលវេលា កាត់បន្ថយបំណុលដែលមានស្រាប់ និង ជៀសវាង ការបង្កើនដែនកំណត់ឥណទានរបស់អ្នក ។ យូរ ៗ ទៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអាចបង្កើនពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីកាន់តែប្រសើរ និងអត្រាការអនុម័តខ្ពស់ជាង។

ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

Applying Multiple Loans

ការអស់សង្ឃឹមមិនទាក់ទាញទេ។

គិតពី ពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ ជាការសម្ភាសន៍ការងារ។ ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយបង្កើនចិញ្ចើម ហើយបង្ហាញថាអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ចាត់ទុកនេះជាសញ្ញាព្រមាន ដែលបង្ហាញពីអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមាន។ ខណៈពេលដែលវាហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រីកជម្រើសរបស់អ្នក វាពិតជាអាចដាក់ឈ្មោះអ្នកថាជាអ្នកខ្ចីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។

ឥទ្ធិពលល្បាក់

កម្មវិធីកម្ចីនីមួយៗបង្កឱ្យមានការសាកសួរអំពីឥណទាន។ ការសាកសួរទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅលើ របាយការណ៍ឥណទាន របស់អ្នក ហើយអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ ពិន្ទុឥណទាន របស់អ្នក ។ ការសាកសួរថ្មីៗជាច្រើនអាចផ្តល់សញ្ញាថាអ្នកកំពុងតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមានសក្តានុពលអស់សង្ឃឹមសម្រាប់មូលនិធិ។ នេះ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ចង់​បាន ​កម្មវិធី​កម្ចី​ជោគជ័យ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

វិធីសាស្រ្តគណនាសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

ជាជាងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ជាមួយនឹងកម្មវិធីជាច្រើន ចូលទៅដំណើរការដោយយុទ្ធសាស្ត្រ។ ចំណាយពេលដើម្បីស្រាវជ្រាវ និងប្រៀបធៀប អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ផ្សេងៗគ្នា និងការផ្តល់ជូនរបស់ពួកគេ។ កំណត់ប្រាក់កម្ចីដែលសមស្របបំផុតជាមួយនឹងតម្រូវការ និងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីនៅពេលដែលចាំបាច់ពិតប្រាកដបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវ និងបង្កើនលទ្ធភាពនៃការអនុម័តរបស់អ្នក។

ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ឬមិនពេញលេញ

ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ឬមិនពេញលេញ

ភាពស្មោះត្រង់ឈ្នះ

ស្រមៃថាការនិទានរឿងដ៏ខ្ពស់មួយទៅកាន់និយោជករបស់អ្នក វាអាចដំណើរការដំបូង ប៉ុន្តែការពិតនឹងលេចចេញមកដោយជៀសមិនរួច។ ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញលើពាក្យសុំកម្ចីរបស់អ្នកគឺស្រដៀងនឹងរឿងនោះ។ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ទាមទាររូបភាពពេញលេញដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។ ការមានតម្លាភាពអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក បង្កើតការជឿទុកចិត្ត និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពនៃការអនុម័តរបស់អ្នក។

ផលវិបាកនៃភាពមិនត្រឹមត្រូវ

អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីវាយតម្លៃភាពសក្តិសមនៃឥណទាន និងសមត្ថភាពទូទាត់សងរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រាក់ចំណូលមិនត្រឹមត្រូវ ឬលុបចោលបំណុលដែលមានស្រាប់ វាអាចនាំឱ្យមានភាពមិនត្រឹមត្រូវរវាងការទាមទាររបស់អ្នក និងការពិតហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្តែងរបស់អ្នក។ នេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏អាចនាំទៅដល់ការបដិសេធនៅពេលដែលស្ថានភាពជាក់ស្តែងកើតឡើងអំឡុងពេលផ្ទៀងផ្ទាត់។

ទូលំទូលាយ និងតម្លាភាព

នៅពេលបំពេញពាក្យសុំកម្ចីរបស់អ្នក ត្រូវប្រាកដថាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងហ្មត់ចត់។ នេះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រាក់ចំណូល ស្ថានភាពការងារ បំណុលដែលកំពុងបន្ត និងការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់លាស់អំពីសំណួរជាក់លាក់មួយ សូមស្វែងរកការបំភ្លឺពីអ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី មុនពេលដាក់សំណើរបស់អ្នក។ ភាពស្មោះត្រង់ និងតម្លាភាពមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនឱកាសនៃការអនុម័តរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីផងដែរ។

ការមិនអើពើនឹងសមាមាត្របំណុលទៅប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

Debt-to-Income Ratio

ច្បាប់ស្តីពីតុល្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

អនុបាតបំណុលទៅចំណូល របស់អ្នក (DTI) គឺជាការរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកឆ្លងកាត់។ វាតំណាងឱ្យភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការសងបំណុល។ DTI ខ្ពស់ បង្ហាញថាអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងអ្នកអាចដោះស្រាយបាន។ ដូចជាការដាក់ចានខ្ពស់ពេកនៅអាហារប៊ូហ្វេ វាជារូបមន្តសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ។ គោលបំណងសម្រាប់ DTI ប្រហែល 40% ឬទាបជាងនេះដោយការដោះស្រាយបំណុលដែលមានស្រាប់មុនពេលស្នើសុំប្រាក់កម្ចីថ្មីគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្ន។

សារៈសំខាន់នៃ DTI

អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី វិភាគ DTI របស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្នកមានផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំពាក់បំណុលបន្ថែមទៀតដែរឬទេ។ DTI ខ្ពស់បង្ហាញថាផ្នែកដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការបម្រើប្រាក់កម្ចី និងបំណុលដែលមានស្រាប់។ ការបន្ថែមប្រាក់កម្ចីថ្មីទៅក្នុងសមីការនេះអាចធ្វើឱ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមានភាពតានតឹង និងបង្កើនហានិភ័យនៃការខកខាន។

ការគណនា DTI របស់អ្នក។

គណនា DTI របស់អ្នក ដោយសង្ខេបការទូទាត់បំណុលប្រចាំខែរបស់អ្នក (រួមទាំងកាតឥណទាន ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត និងកម្ចីទិញផ្ទះ) ហើយបែងចែកវាដោយប្រាក់ចំណូលមុនបង់ពន្ធប្រចាំខែរបស់អ្នក។ គុណលទ្ធផលដោយ 100 ដើម្បីទទួលបានភាគរយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើការទូទាត់បំណុលប្រចាំខែរបស់អ្នកសរុប $800 ហើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកគឺ $2,000 នោះ DTI របស់អ្នកនឹងមាន 40%។ ការរក្សា DTI របស់អ្នកឱ្យទាបជាង 40% បង្ហាញ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់អ្នកដោយការទទួលខុសត្រូវ។

ទម្លាក់ DTI របស់អ្នក។

ប្រសិនបើ DTI របស់អ្នកត្រូវបានកើនឡើង កុំបារម្ភ។ អ្នកអាចបង្កើនវាតាមពីរវិធី៖ ដោយការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ឬបន្ថយបំណុលរបស់អ្នក។ ពិចារណាពីការងារក្រៅម៉ោង ឬឱកាសឯករាជ្យដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ ជាជម្រើស ធ្វើការលើការដោះស្រាយបំណុលដែលមានស្រាប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយកាតព្វកិច្ចប្រចាំខែរបស់អ្នក។ សកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រឹមតែពង្រីកឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការអនុម័តប្រាក់កម្ចីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់អ្នកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រសើរឡើង។

ការធ្វេសប្រហែសក្នុងការប្រៀបធៀបជម្រើសប្រាក់កម្ចី និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

Compare Loans

ការដើរទិញឥវ៉ាន់ឆ្លាតវៃ

ធ្លាប់ទិញទំនិញដំបូងដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងហាងមួយ ហើយក្រោយមកបានរកឃើញវាថោកជាងនៅកន្លែងផ្សេងទៀត? ការខកខានក្នុងការប្រៀបធៀបជម្រើសប្រាក់កម្ចីអាចមានតម្លៃថ្លៃដូចគ្នា។ នៅក្នុងទីផ្សារប្រាក់កម្ចីចម្រុះរបស់ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើន។ អត្រាការប្រាក់ លក្ខខណ្ឌ និងថ្លៃសេវាអាចខុសគ្នាខ្លាំង។ បដិសេធការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់—ធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកប្រាក់កម្ចីដែលសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកយ៉ាងរលូន

ទេសភាពប្រាក់កម្ចីដ៏ធំ

កម្ពុជាផ្តល់ជូននូវប្រភេទកម្ចីជាច្រើនដែលតម្រូវតាមតម្រូវការចម្រុះ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីអាជីវកម្ម កម្ចីអប់រំ និងច្រើនទៀត។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី បង្ហាញអត្រាការប្រាក់ខុសៗគ្នា លក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រលប់ និងថ្លៃសេវាដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការចាប់យកវិសាលភាពពេញលេញនៃជម្រើសគឺចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឱ្យជម្រើសដែលមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់។

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រៀបធៀបក្នុងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

ស្រមៃថាមានគម្រោងវិស្សមកាល។ អ្នកនឹងមិនកក់ជើងហោះហើរដំបូងដោយមិនស្វែងរកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងនេះទេ? ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅពេលស្វែងរកប្រាក់កម្ចី ការប្រៀបធៀបជម្រើសអាចបកប្រែទៅជាការសន្សំដ៏សំខាន់ក្នុងរយៈពេលនៃប្រាក់កម្ចី។ សូម្បីតែអត្រាការប្រាក់ទាបជាងបន្តិចក៏អាចផ្តល់ប្រាក់សន្សំបានច្រើនដែរ ជាពិសេសសម្រាប់កម្ចីរយៈពេលវែង។

ការចាប់ផ្តើមដំណើរការ

ចាប់ផ្តើមដោយការស្រាវជ្រាវ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ផ្សេងៗគ្នា និងការផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេ។ ទទួលបានការយល់ដឹងអំពី អត្រាការប្រាក់ ដែលពួកគេស្នើ ថាតើអត្រាទាំងនេះត្រូវបានជួសជុល ឬអថេរ លក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់ និងការគិតថ្លៃបន្ថែម ឬថ្លៃសេវាផ្សេងៗ។ ឧបករណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិត និងម៉ាស៊ីនគិតលេខបង្ហាញអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រៀបធៀបតម្លៃរួមនៃជម្រើសកម្ចីចម្រុះ។ នៅពេលដែលបំពាក់ដោយការយល់ដឹងនេះ អ្នកនឹងត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងល្អក្នុងការជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីដែលសមស្របនឹងគោលដៅ និងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

មើលលើការបោះពុម្ពដ៏ល្អ

Overlooking Fine Print

ស្វែងយល់ពី subtleties ក្នុងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

ធ្លាប់ចុះកិច្ចសន្យាដោយមិនគិតពីការផាកពិន័យទេ? មានទោសមែនទេ? ការបោះពុម្ពដ៏ល្អមានផ្ទុកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីលក្ខខណ្ឌ ថ្លៃសេវា និងការពិន័យ។ ការព្រងើយកន្តើយ វាស្រដៀងទៅនឹងការឡើងភ្នំដោយគ្មានផែនទី — អ្នកអាចវង្វេងចូលទៅក្នុងដីដ៏គ្រោះថ្នាក់។ ទោះបីជា អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទប្បញ្ញត្តិក៏ដោយ ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ អានការបោះពុម្ពដ៏ល្អ ឬប្រសើរជាងនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញ ប្រសិនបើវាមើលទៅស្មុគស្មាញពេក។

សារៈសំខាន់នៃការអានព័ត៌មានលម្អិតតូចៗក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចី

ព័ត៌មានលម្អិតតូចៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ពួកគេពន្យល់ពីច្បាប់នៃប្រាក់កម្ចី រួមទាំងអត្រាការប្រាក់ ពេលណាត្រូវសងវិញ ថ្លៃបន្ថែមណាមួយ និងការចំណាយសម្រាប់ការទូទាត់យឺត ឬឆាប់។ ការមិនយល់ពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាដែលមិននឹកស្មានដល់នៅពេលក្រោយ។

E-LI One គឺជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់តម្លៃច្បាស់លាស់ និងធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេសប្បាយចិត្ត។ ពួកគេធ្វើឱ្យប្រាកដថាព័ត៌មានលម្អិតប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេងាយស្រួលយល់។ ពួកគេជឿថានៅពេលដែលអតិថិជនដឹងកាន់តែច្រើន ពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រសើរជាងមុន។ ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ហើយត្រូវការកម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យម អ្នកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុម E-LI One Financial សម្រាប់ការសាកសួរបន្ថែម។

ការមិនផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំគ្រប់គ្រាន់ និងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

Collateral

ការធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

គិតពីវត្ថុបញ្ចាំជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។ ការ​មិន​ផ្តល់​វត្ថុ​បញ្ចាំ​គ្រប់គ្រាន់​គឺ​ដូច​ជា​ការ​ព្យាយាម​ជួល​កន្លែង​ដោយ​មិន​មាន​ប្រាក់​កក់។ វត្ថុបញ្ចាំអាចជាវត្ថុដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិ ឬវត្ថុមានតម្លៃ។ វាបង្ហាញថាអ្នកឱ្យខ្ចីអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសងពួកគេវិញ។ នៅពេលស្នើសុំវត្ថុបញ្ចាំ ត្រូវប្រាកដថាវាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់។

វត្ថុបញ្ចាំគឺជារបស់មានតម្លៃដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យទៅអ្នកឱ្យខ្ចី ដូច្នេះពួកគេអាចយកវាបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចសងប្រាក់កម្ចីវិញបាន។ មិនមែនគ្រប់កម្ចីទាំងអស់ត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំនោះទេ ប៉ុន្តែកម្ចីធំ ឬហានិភ័យដែលអាចមាន។ ការមានវត្ថុបញ្ចាំអាចកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកអោយខ្ចី ហើយអាចធ្វើអោយអ្នកទទួលបានលក្ខខណ្ឌកម្ចីកាន់តែប្រសើរ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី ចូរជ្រើសរើសអ្វីដែលមានតម្លៃ។ ជម្រើសទូទៅគឺផ្ទះ ឡាន គ្រឿងអលង្ការ និងគណនីសន្សំ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដឹងថាវត្ថុបញ្ចាំរបស់អ្នកមានតម្លៃប៉ុន្មាន ហើយពិនិត្យមើលថាតើវាត្រូវគ្នានឹងចំនួនដែលអ្នកចង់ខ្ចីដែរឬទេ។ ការ​មិន​ផ្តល់​វត្ថុ​បញ្ចាំ​គ្រប់គ្រាន់​អាច​នឹង​មិន​បំពេញ​ចិត្ត​អ្នក​ឱ្យ​ខ្ចី។

ការកំណត់ពេលវេលានៃការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនល្អ និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

Timing

ពេលវេលាស្មើនឹងការសន្សំ

ដូចជាពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ក្នុងរឿងកំប្លែង វាមានសារសំខាន់ក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។ លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច និងនិន្នាការអត្រាការប្រាក់មានឥទ្ធិពលលើ ការកំណត់ របស់អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី ។ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចបណ្តាលឱ្យមានការបដិសេធ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការ​អនុវត្ត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ភាព​ចម្រុងចម្រើន​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​អាច​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក។ ការកំណត់ពេលវេលាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក បង្កើនឱកាសនៃការអនុម័ត។

តើពេលវេលាប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេច?

សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី។ នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី មានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងតឹងរ៉ឹងជាងមុនក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដំណើរការល្អ ពួកគេអាចនឹងបើកចំហបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ ការដឹងអំពីនិន្នាការទាំងនេះអាចជួយឱ្យឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចី។

E-LI One តាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេនូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុត។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​សេដ្ឋកិច្ច​មិន​ច្បាស់លាស់ E-LI One ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ថា​ពេល​ណា​ល្អ​បំផុត​ក្នុង ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​កម្ចី​នៅ​កម្ពុជា ។ អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ របស់ពួកគេផ្តល់ដំបូន្មានអំពីពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានអនុម័ត ដោយជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃអំពីប្រាក់របស់អ្នក។

ការយល់ច្រឡំអំពីផលប៉ះពាល់នៃគោលបំណងប្រាក់កម្ចី

Loan Approval

វិធីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

រាល់ប្រាក់កម្ចីមានគោលបំណងផ្សេងគ្នា តម្រូវតាមតម្រូវការជាក់លាក់។ ដូច​ជា​ការ​ប្រើ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ញញួរ​ក្រចក​មិន​បាន​សញ្ញា​នោះ​ទេ ការ​ស្នើ​សុំ ​កម្ចី​អាជីវកម្ម ឬ ​កម្ចី​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ពេល​ដែល​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​មិន​ស្រប​តាម​គោល​បំណង​របស់​អ្នក។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលបំណងកម្ចីដែលបានគ្រោងទុក។ លទ្ធផលអំណោយផលគឺទំនងជានៅពេលដែលគោលបំណងប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកត្រូវនឹងការរំពឹងទុករបស់ពួកគេ។

អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី វាយតម្លៃយ៉ាងដិតដល់នូវពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកលើរបៀបដែលមូលនិធិនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ការជ្រើសរើសប្រាក់កម្ចីដែលមានបំណងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយផលិតភាព ដូចជាកំណើនអាជីវកម្ម ការវិនិយោគលើការអប់រំ ឬការបណ្តាក់ទុនអចលនទ្រព្យជាទូទៅទាក់ទាញការពិចារណាជាវិជ្ជមាន។ ផ្ទុយទៅវិញ ការស្វែងរកប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គោលបំណងមិនផលិតដូចជាការចំណាយប្រណីត ឬផែនការវិស្សមកាលអាចបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពសងបំណុលរបស់អ្នក។

E-LI One យល់ច្បាស់ថា គោលបំណងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងគ្នា ត្រូវការដំណោះស្រាយប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការ។ មិនថាអ្នកជាសហគ្រិនដែលប្រាថ្នាចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬជានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា E-LI One បង្ហាញប្រាក់កម្ចីឯកទេសដែលតម្រូវតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ អារេនៃ ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជា កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ចី រហ័ស ​​និង កម្ចីកសិកម្ម ជួយឱ្យអ្នកសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នកដោយទំនុកចិត្ត ។

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចីជោគជ័យ

តាមរយៈការជ្រើសរើស E-LI One ជាដៃគូ របស់ E-LI One ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក អ្នកតម្រឹមខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលរក្សាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដោយការគោរពខ្ពស់។ អ្នកជំនាញប្រាក់កម្ចីរបស់ E-LI One ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដើម្បីយល់ពីគោលដៅរបស់អ្នក។ ពួកគេណែនាំប្រាក់កម្ចីដែលសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។ ការប៉ះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេធានាថាអ្នកទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

នៅពេលស្វែងរកប្រាក់កម្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជា ការជៀសវាងកំហុសទាំង 9 នេះអាចប្រៀបដូចជាមានអ្នកជំនាញណែនាំជាមួយអ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា៖

  1. ដឹងពីពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នក។
  2. គ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់អ្នកដោយឆ្លាតវៃ។
  3. ផ្តល់ព័ត៌មានពិត។
  4. ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានបំណុលប៉ុន្មានធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
  5. សូមក្រឡេកមើលជម្រើសប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗគ្នា។
  6. អានព័ត៌មានលម្អិតតូចៗ។
  7. ផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
  8. ស្វែងយល់ពីពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីដាក់ពាក្យ។
  9. ដឹងពីរបៀបដែលគោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចីប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់អ្នក។
E-LI One Finance Loan Banner English

ការធ្វើទាំងនេះអាចបង្កើនឱកាសនៃការអនុម័តប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រម ជាពិសេសជាមួយ E-LI One ដែលជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។ ស្នើសុំកម្ចីអាជីវកម្ម ឬកម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យមជាមួយ E-LI One នៅទីនេះ។

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (FAQs)

តើ​អ្វី​ជា​កំហុស​លេខ​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ធ្វើ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ឱកាស​នៃ​ការ​អនុម័ត​កម្ចី​បាន​ធ្លាក់​ចុះ?

កំហុសឈានមុខគេដែលបុគ្គលតែងតែប្រព្រឹត្តនៅពេលដាក់ពាក្យសុំការអនុម័តប្រាក់កម្ចីគឺការបរាជ័យក្នុងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃពិន្ទុឥណទានរបស់ពួកគេ។ ពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី ដោយមានអ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់វាដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពសក្តិសមនៃឥណទានរបស់អ្នក។

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកធ្វើខុសលើកម្មវិធីឥណទាន?

ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬមិនពេញលេញ វាអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលអ្នកនិយាយ និងអ្វីដែលពិតអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីសម្រេចថាតើអ្នកអាចទុកចិត្តបានក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីដែរឬទេ។

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ដឹង​ដោយ​របៀប​ណា​បើ​មាន​នរណា​ម្នាក់​បាន​ទិញ​កម្ចី​ក្នុង​នាម​ខ្ញុំ?

ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថានរណាម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងនាមអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត វិធានការបន្ទាន់គឺជាការចាំបាច់។ ចាប់ផ្តើមដោយពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ឥណទានរបស់អ្នកពីការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ដូចជាការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។ កំណត់អត្តសញ្ញាណគណនី ឬសំណួរដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់។ ការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី ជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យឥណទាន និងអ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំ និងអនុវត្តវិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

តើខ្ញុំអាចបដិសេធពាក្យសុំកម្ចីបានទេ?

ក្នុងនាមជាអ្នកខ្ចី អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធប្រាក់កម្ចីដែលមិនស្របតាមគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឬភ្ជាប់មកជាមួយលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផល។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីឱ្យបានហ្មត់ចត់ ដោយពិចារណាលើកត្តាដូចជា អត្រាការប្រាក់ លក្ខខណ្ឌនៃការសងវិញ ថ្លៃបន្ថែម និងលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាប្រាក់កម្ចីមិនសមស្របនឹងគោលបំណងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ឬលក្ខខណ្ឌមិនពេញចិត្តរបស់អ្នក អ្នកមានជម្រើសក្នុងការបដិសេធវា។

ទុកមតិយោបល់